(1)
Yanez YanezK.; MilaF. Técnicas De litigación estratégica En Materia Penal . AXIOMA 2023, 1, 76-82.